Telefonnummer til Bispebjerg Lægering: 35850541
Hvad er Bispebjerg lægering?
I Bispebjergområdet, København NV har 12 praktiserende læger sluttet sig sammen i Bispebjerg Lægering med det formål at vikariere for hinanden under ferier, kurser og sygdom. En af disse læger vil altid kunne kontaktes på hverdage mellem 8.00 og 16.00. Den vagthavende læge svarer på Bispebjerg Lægerings telefonnummer, og patienter skal således altid kontakte samme telefonnummer i akutte situationer.

Medlemmer af Bispebjerg Lægering:
Henrik Bechsøfft og Morten Ebbesen Frederiksborgvej 86, 2. sal 2400 Kbh. NV Tlf 35812152
Frank Löffelmacher og Vera Bruun Lersø Parkalle 173, 2. 2100 Kbh. Ø Tlf 39296905
Lisbeth Johnsen Præstelængen 5 st. t.v. 2400 NV Tlf 38106065
Karen Hansen Tuborgvej 269, 1. 2400 Kbh. NV Tlf 35813033
Keld Brandt Borups Allé 178, 2400 NV Tlf 38345708
Sarah Vesth og Mette Sølling Bispebjerg Lægehus Frederiksborgvej 176, 2400 Kbh. NV Tlf 35812239
Martin Mellerup Borups Allé 178, 2400 NV Tlf 77302400
Naja Azaquoun  Tagensvej 98, 2200 N Tlf 35833811
Henrik Pedersen Frederiksborgvej 56, 1. th. 2400 Kbh. NVTlf 35814209
Den Enstrengede Akutfunktion  1813 kan kontaktes ved akut sygdom på hverdage i tidsrummet fra 16.00 til 8.00 samt i weekender og på helligdage hele døgnet. Der er ved behov for lægelig rådgivning adgang til at tale med en læge.