Attester til brug for arbejdsgiver, forsikringsselskaber,
rejseselskaber eller anden instans er ikke dækket af sygesikringen og skal
betales på anden måde.

Du vil ofte selv skulle betale i klinikken og kan, for visse attester, få refunderet pengene fra arbejdsgiver/forsikringsselskab efterfølgende.

Arbejdsgiver har pligt til at betale sygemelding/frihåndsattest og mulighedserklæring. Forsikringsattester betales ofte af forsikringsselskabet, dog ikke rejseafbestilling