2.2.2 Ordination og
receptfornyelse

Valg af præparat skal ske
ud fra viden om det enkelte præparats omsætning i organismen, herunder
absorptionshastighed (tid til maksimale plasmakoncentration) og halveringstid
samt præparatets mulige interaktioner med patientens øvrige medicin, specielt interaktioner,
der fører til hæmmet nedbrydning af præparatet.

I udgangspunktet
foretages revurdering af indikationen som omtalt i 2.2.1 ved hver
receptfornyelse, som derfor skal foregå ved personligt fremmøde eller
hjemmebesøg og ikke ved telefon- eller internet/e-mail-konsultation.