Telefontid

Telefonen betjenes
dagligt bortset fra onsdag af klinikpersonale mellem klokken 8.00 og 12.00, der
er frukost og klinikmøde fra 12.00-13.00

Onsdag betjenes telefonen
mellem klokken 14.00 og 16.00.

Telefonen viderestilles
til lægen når der opstår behov herfor.

Udenfor telefontiden
oplyses telefonnumre til brug ved akut opstået sygdom på telefonsvareren .

Sygebesøg

Lægen foretager sygebesøg
når patienten p.g.a. af sygdom ikke kan komme i konsultationen.

Det diagnostiske udstyr i
klinikken gør, at undersøgelse og behandling kan foretages mere præcist ved
fremmøde her.

Sygebesøg til samme dag
skal bestilles mellem klokken 8.00 og 9.00. Telefonnummer hvor lægen kan
kontaktes om onsdagen mellem klokken 8.00 og 9.00 vil blive oplyst på
telefonsvareren den pågældende dag.

Åben konsultation

Mandag, tirsdag, torsdag
og fredag 10.00-11.00. Onsdag 16.00-18.00.

I den åbne konsultation
er der adgang for alle uden forudgående aftale. Det forudsættes dog at der er
tale om AKUTTE eller KORTERE problemstillinger. Patienterne undersøges og
behandles i den rækkefølge de ankommer, men det kan være nødvendigt at prioritere
f.eks små børn med feber frem for andre.

Aftenkonsultation

Den åbne konsultation
onsdag mellem klokken 16.00 og 18.00 er et tilbud til de patienter som ikke har
mulighed for at komme i den almindelige åbningstid. Aftenkonsultationen er også
åben for akut opståede problemer.

Tidsbestilling

Tidsbestilling kan
foretages i telefontiden på tlf.35813033 eller via lægens internetservice. Det
er muligt at få en tid indenfor en uge.

Receptbestilling

Recepter kan fornyes
efter årskontrol.

Prøvesvar

Prøvesvar over
videokonsultation eller fremmøde konsultation.

E-konsultation

Det er nu muligt at
stille kortere spørgsmål til lægen via lægens internetservice. Hvis lægen
finder, at spørgsmålet tilfredsstillende kan besvares via e-mail, vil der
foreligge et svar i løbet af 5 dage, med mindre klinikken er ferielukket. Hvis
det skønnes, at spørgsmålet kræver en konsultation vil patienten blive anmodet
om at bestille tid.

Videokonsultation

Kan med fordel bruges for
svar og videre plan på laboriatorieprøver og skemasvar.

Adgangsforhold

Ingen elevator