Sygesikringskort
Idet vi anvender kortlæser til registrering af ankomne patienter, bedes sygesikringskort medbragt ved alle henvendelser i klinikken.

Telefontid
Telefonen betjenes dagligt bortset fra onsdag af sygeplejerske mellem klokken 8.00 og 13.00.
Onsdag betjenes telefonen mellem klokken 16.00 og 18.00.
Telefonen viderestilles til lægen når der opstår behov herfor.
Udenfor telefontiden oplyses telefonnumre til brug ved akut opstået sygdom på telefonsvareren .

Sygebesøg
Lægen foretager sygebesøg når patienten p.g.a. af sygdom ikke kan komme i konsultationen.
Det diagnostiske udstyr i klinikken gør, at undersøgelse og behandling kan foretages mere præcist ved fremmøde her.
Sygebesøg til samme dag skal bestilles mellem klokken 8.00 og 9.00. Telefonnummer hvor lægen kan kontaktes om onsdagen mellem klokken 8.00 og 9.00 vil blive oplyst på telefonsvareren den pågældende dag.

Åben konsultation
Mandag, tirsdag, torsdag og fredag 10.00-11.00. Onsdag 16.00-18.00.
I den åbne konsultation er der adgang for alle uden forudgående aftale. Det forudsættes dog at der er tale om akutte eller kortere problemstillinger. Patienterne undersøges og behandles i den rækkefølge de ankommer, men det kan være nødvendigt at prioritere f.eks små børn med feber frem for andre.

Aftenkonsultation
Den åbne konsultation onsdag mellem klokken 16.00 og 18.00 er et tilbud til de patienter som ikke har mulighed for at komme i den almindelige åbningstid. Aftenkonsultationen er også åben for akut opståede problemer.

Tidsbestilling
Tidsbestilling kan foretages i telefontiden på tlf.35813033 eller via lægens internetservice. Det er muligt at få en tid indenfor en uge.

Receptbestilling
Recepter kan efter aftale med lægen fornyes telefonisk i telefontiden eller via lægens internetservice, mens nyordination foregår i konsultationen.

Prøvesvar
Prøvesvar kan efter aftale med lægen oplyses telefonisk ved henvendelse i telefontiden.

E-konsultation
Det er nu muligt at stille kortere spørgsmål til lægen via lægens internetservice. Hvis lægen finder, at spørgsmålet tilfredsstillende kan besvares via e-mail, vil der foreligge et svar i løbet af 5 dage, med mindre klinikken er ferielukket. Hvis det skønnes, at spørgsmålet kræver en konsultation vil patienten blive anmodet om at bestille tid.

Adgangsforhold
Ingen elevator