Priser og tilskud

En del ydelser er ikke dækket af sygesikringen. Er du tilmeldt sygesikringsgruppe 2, skal du selv betale for en del af konsultationen (600,-). Herudover skal du betale for sygemeldinger, attester og diverse lægeerklæringer, som ikke betales af forsikringsselskaber.

Der opkræves udeblivelsesgebyr ved:

– Kørekort 100 kr + moms

– Forsikringsattest 250 kr + moms

Klinikken tager imod kontanter

Endvidere kan vi nævne priser på flg. ydelser:

Attester  Pris
Kørekort   kr. 625
Sygemelding (betalt af arbejdsgiver)   kr. 800
Sygemelding (studerende)  kr. 500
Frihåndsattest kr. 800
Mulighedserklæring   kr. 1100
Dykkerattest kr. 500  
Afbestilling af rejse attest kr. 500
Attest til SU-styrelsen kr. 1038,75
Attest ansøgning om parkeringskort kr. 1250
Ansøgning om enkelttilskud kr. 350
Vaccination: Stivkrampe   kr. 260,-

Alle priser er inkl. moms

SYGEMELDING/MULIGHEDSERKLÆRING:

Mulighedserklæring:

Udfylder du i første
omgang sammen med din arbejdsgiver, hvor I drøfter skånehensyn og hvordan du
evt. kan vende tilbage til arbejdet. Derefter skal du tage attesten med til
lægen til gennemgang og evt. kommentering, hvorefter du medbringer attesten til
arbejdsgiveren.

Attesten har primært som
sigte at fastholde dig i arbejde ved længerevarende sygdom.

Arbejdsgiveren betaler
for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud i forbindelse med
udfærdigelsen.

Sygemeldelses/Frihåndsattest:

Arbejdsgiver kan
principielt anmode om en lægeerklæring uanset sygdommens varighed. Det kræver
personligt fremmøde at få udfærdiget attesten. Du bedes medbringe en skriftlig
anmodning fra arbejdsgiveren og du skal selv aflevere erklæringen til din
arbejdsgiver.

Der anføres ikke
diagnoser på erklæringen.

Arbejdsgiveren betaler
for attesten, men du kan blive bedt om at lægge ud i forbindelse med
udfærdigelsen.

Andre
attester/erklæringer:

Det kan bl.a. dreje sig
om attest i forbindelse med sygeeksamen, ansøgning om parkeringskort,
fritagelse for idræt, fritagelse for anvendelse af styrthjelm eller
sikkerhedssele m.m. I de fleste tilfælde skal du betale for attesten selv.

Kommuner og
forsikringsselskaber kan anmode om forskellige attester. Ofte er det
nødvendigt, at vi udfylder attesten i fællesskab. Gennemlæs derfor venligst det
brev, der følger med anmodningen, for at se, om du skal bestille en tid til
konsultation.

Er du i tvivl, er du
velkommen til at kontakte os